CELCO.ir
اصل مقالات پذیرفته شده


ردیفکد مقالهعنوان مقالهنوع پذیرش
1 10001 بررسی جذب سرب از محیط آبی با استفاده از خاک های مختلف Oral
2 10002 بررسی بهترین روش های تصفیه فاضلاب در صنعت دباغی چرم Poster
3 10003 بررسی بهترین روش حذف کروم از پساب دباغی Poster
4 10008 کاربرد شبکه¬های بیزین در ارزیابی و تحلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پروژه¬های آبی (مطالعه موردی: سد حنا) Poster
5 10010 شهرنشینی،صنعتی شدن و کیفیت هوای آزاد در کلان شهرها؛چالش ها و راه حل ها : Poster
6 10011 بررسی کاربرد روش ahpدر ارزیابی محیط زیست طرح های پتروشیمی Poster
7 10013 مدل نشت گاز و اهمیت آن در تعیین مکانیابی جایگاه‌های CNG (مطالعه موردی شهر اراک) Poster
8 10014 برنامه‏ ی کلی مدیریت و پایش زیست محیطی طرح لایروبی رودخانه‏ی گرگر Poster
9 10015 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه بشارتوسط سه روش، تنانت، منحنی تداوم جریان و اسما ختین Poster
10 10016 تعیین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه زهره با استفاده از روش اسماختین و مقایسه آن با روش های هیدرولوژیکی (تنانت ، منحنی تداوم جریان و جریان پایه آبزیان ) Oral
11 10017 بررسی خصوصیات کیفی روان آبهای سطحی شهر تهران و میزان آلودگی آنها به فلزات سنگین جیوه و روی در دو فصل تابستان و پاییز مقایسه با استانداردهای جهانی (مطالعه موردی مسیل سرخه حصار و مسیل کن) Poster
12 10019 اثرات محیط زیستی عملیات چوبکشی بر بهم خوردگی و نفوذپذیری خاک در جنگلهای شمال ایران Poster
13 10024 کشت قارچ های صدفی با استفاده از پسماند صنعتی برگ چای Poster
14 10025 بررسی مکانی کیفیت آب رودخانه قره سو و تصفیه خانه شهر کرمانشاه و تعیین کاربری های مجاز آب آن ها با توجه به استانداردهای ملی و جهانی Poster
15 10028 چالش های زیست محیطی کیسه های پلاستیکی Poster
16 10029 مطالعه انتقال حرارت هدایتی غیر خطی در سطوح متخلخل خشک Poster
17 10030 بررسی میزان و بازیافت انواع کاغذ و مقوا و انرژی حاصله ازآنها در پسماندهای شهری و مدیریت آنها(مطالعه موردی: ایران و جهان) Poster
18 10031 بررسی مواد سازنده پیت ها و مرداب ها و اهمیت زیست محیطی آنها Poster
19 10032 بررسی تطبیقی وضعیت کشورهای ایران، ترکیه و عربستان سعودی در انرژی¬های تجدیدپذیر و تعیین راهبردهایی برای ایران Oral
20 10033 زیست پالایی عنصر نیکل با استفاده از برخی گونه¬های سوزنی¬برگ و پهن¬برگ موجود در فضای سبز شهر اصفهان Poster
21 10034 بررسی واکنش های میکروبی در تجزیه آلاینده های نفتی موجود در خاک در روش زیست پالایی Poster
22 10035 شناسایی و راههای مقابله با خطرات گاز هیدروژن سولفید Poster
23 10036 بهینه سازی چرخه ی برایتون معکوس جهت استفاده در کابل های ابررسانا(HTS) Poster
24 10037 حذف دی اکسید کربن از گاز دودکش کارخانه سیمان توسط زئولیت طبیعی Poster
25 10038 Efficiency evaluation of hydrogen sulfide-producing bacteria as an indicator in the assessment of microbial quality of water sources Poster
26 10039 Geological disposal of radioactive wastes; opportunity or threat? Poster
27 10040 ارزیابی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب شهر ملایر Poster
28 10043 A Review on thermal pollution in Waste Water Disposal at the a Geothermal Power Plant Poster
29 10044 حذف آلاینده های معدنی از پساب شبیه سازی شده صنایع پتروشیمی به روش هوازی ( مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی مبین) Poster
30 10048 فرایندهای مختلف حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محیط‌های آبی Poster
31 10049 تاثیر جریان لجن بازگشتی و دفعی بر کیفیت فاضلاب تصفیه شده، مطالعه موردی تصفیه خانه پرکندآباد Oral
32 10050 مطالعه موردی: بررسی روشهای بازیابی گازهای ارسالی به فلر و انتخاب بهترین روش تولید انرژی از طریق مقایسه Poster
33 10052 شبیه سازی فرآیند حذف دی اکسید کربن از خروجی دودکش واحد تولید سیمان نکا Poster
34 10053 بررسی وضعیت کنونی توسعه پایدار با تاکید بر استفاده و بکارگیری از سوخت های تجدید پذیر به منظور حفظ محیط زیست Poster
35 10055 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر از نظر شرب با تحیل زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS Poster
36 10056 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تابش خورشیدی روزانه کشور ایران Poster
37 10057 بررسی روش های مختلف استفاده مجدد از پساب شهرک صنعتی و اثرات زیست محیطی آن¬ها Poster
38 10058 مطالعه کاربرد پیل سوختی و الکترولیز میکروبی در تصفیه فاضلاب و تولید انرژی Poster
39 10059 بررسی کارایی ماکروجلبک قهوه ای سارگاسوم گلوسیسسنس در جذب رنگ قرمز اسیدی 18 از محیط های آبی،تعیین ایزوترم واکنش Poster
40 10060 مروری بر نحوه ی بازیافت تایر در جهان و ایران Poster
41 10061 بررسی روش‌های حذف آمونیاک با تاکید بر روش‌های نوین Poster
42 10063 حذف فلزات سنگین از آب پساب توسط برگ درخت اکالیپتوس و پوسته تخم مرغ Poster
43 10064 استفاده از سیستم کشت بدون خاک در کاهش آلودگی¬های محیط زیست Poster
44 10065 مدیریت و بهره¬برداری صحیح از خاکها براساس خصوصیات آنها در راستای مهندسی خاک Poster
45 10066 گاز رادون و بررسی ریسک های نفوذ آن و راهکارهای کاهش تراکم آن در محیط¬های زندگی Poster
46 10067 مقررات زیست محیطی و بهداشتی در کاربرد ورمی کمپوست زائدات بعنوان کود در کشاورزی Poster
47 10068 بررسی عوامل موثر بر فرآیند تولید کود از لجن فاضلاب شهری توسط فرآیند ورمی کمپوست Poster
48 10069 بررسی تثبیت لجن فاضلاب شهری توسط فرایند ورمی کمپوست به کمک کرم‌های خاکی بویژه ایزینیا فوتیدا Poster
49 10070 مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکترونیک در یک لندفیل (مثال موردی) Poster
50 10071 تعیین سرعت موج برشی لایه های ساختگاه یک لندفیل با استفاده از روش لرزه نگاری مهندسی Poster
51 10073 مدیریت کیفیت و آلودگی رودخانه در شرایط بهره برداری تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی (بازه سد دز تا بند قیر) Oral
52 10074 بررسی تاثیر سه نوع کود حیوانی در کاهش مقدار آلاینده‌های نفتی خاک‌های آلوده نفتی Poster
53 10075 شناسایی ، طبقه بندی و ارائه روشهای مدیریت اصولی پسماندهای جامد در کارخانه های 900،1200،1300 NGL شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران براساس روش RCRA Oral
54 10076 بررسی زیست محیطی و اقتصادی استفاده از سوخت مشتق از پسماند در صنعت سیمان ایران Poster
55 10078 بررسی پتانسیل سمیت و پسماند زایی نانوذرات و مدیریت محیط زیستی آن Poster
56 10079 پسماند کشاورزی(کاه برنج)جاذب مناسب در حذف نیکل از محلول هلی آبی Oral
57 10080 کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب وفاضلاب Poster
58 10081 تعیین آلودگی حرارتی آب ها با استفاده از تصاویر Landsat 8 Poster
59 10082 برآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی منطقه نمونه گردشگری شورابیل شهرستان اردبیل Poster
60 10085 معرفی چرخه جمع آوری دی اکسید کربن از یک نیروگاه سیکل ترکیبی داخل کشور Poster
61 10086 تاثیر پارامترهای خاک بر روند جذب فلزات سنگین Poster
62 10087 Application of flow process in electrocoagulation method for ciprofloxacin treatment in aqueous media Poster
63 10088 study of oxidative degradation of Quinoline in aqueous solution by UV/PS, UV/PS/Fe2 and UV/PS/Cu2 Oral
64 10089 Photochemical degradation of Quinoline using UV/S2O82− process in a rectangular continuous photoreactor Poster
65 10091 مدل‏سازی پیآمد خطر انتشار گاز کلر توسط نرم افزار PHAST مطالعه موردی: تصفیه خانه آب جلالیه شهر تهران Oral
66 10092 بررسی رابطه¬ی تحلیلی مصرف سوخت¬های فسیلی، انرژی¬های تجدیدپذیر و انتشار co2(مطالعه موردی ایالت تگزاس، ، آلمان و ایران) Poster
67 10093 انتخاب بهترین روش تولید کمپوست با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP): مطالعه موردی استان فارس Poster
68 10094 بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد در ارزیابی ریسک زیست محیطی برای پروژه خط یک مترو اهواز Poster
69 10095 بررسی امکان استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب پرکنداباد مشهد جهت آبیاری مزارع دشت کشف رود Poster
70 10096 بررسی فرآیند تولید بیودیزل به عنوان سوخت زیستی تجدیدپذیر Poster
71 10097 توزیع مکانی آرسنیک در منابع آب زیرزمینی دشت رزن استان همدان Poster
72 10099 ملاحظات بتن در شبکه‌ی جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب Poster
73 10100 بررسی معیارهای حاکم بر مکان‌یابی، ظرفیت و اندازه ایستگاه انتقال پسماند شهری Poster
74 10102 Application of flow process for metronidazole treatment in aqueous media by electrocoagulation method Oral
75 10103 ارزیابی پارامترهای میکروبی آبهای بطری شده عرضه شده در استان همدان Poster
76 10104 بررسی نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخگویی آموزشی به چالش‌های زیست‌محیطی Poster
77 10105 مدیریت بهره‌برداری کمی-کیفی از مخازن سدها با هدف بهینه‌سازی خسارت Poster
78 10106 پایش زیستی فلزات سنگین از طریق درختچه گل ابریشم Poster
79 10107 مزایا دولت الکترونیک Poster
80 10108 روشهای فرایندی کنترل بو در تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال Poster
81 10109 بررسی چالش¬های زیست¬محیطیمعادنسنگابعادیمتروکهاستانآذربایجان-غربیوارایهراه¬کارفعال¬سازییابازسازی Poster
82 10110 اصلاح ساختار نشاسته و تهیه بیوپلاستیک نشاسته- پلی استایرن به منظور زیست تخریب پذیر کردن پلی استایرن صنعتی Poster
83 10111 نقش درختان در کاهش آلودگی صوتی در شهرمشهد Poster
84 10112 بررسی تغییرات مکانی فلزات سنگین روی، سرب و منگنز در خاک اطراف مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از GIS Poster
85 10115 استفاده از اشعه مایکروویو در تصفیه شیرابه Poster
86 10116 امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب جهت استفاده کشاورزی (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب چرمه سرایان) Poster
87 10117 بررسی تطبیقی مدیریت پسماند شهری در ایران و سنگاپور Poster
88 10118 جداسازی مس از آب با استفاده از نانوکامپوزیت های پلی تیوفن و پلی وینیل کلراید Poster
89 10119 توجیه پذیری تفکیک زباله در مبدا با نگاهی به تکنولوژی های مدرن Poster
90 10120 مدل¬سازی سیستم منابع آب حوضه آبریز سد اکباتان به منظور بررسی تأمین آب شرب شهر همدان Oral
91 10121 بررسی وضعیت بهره گیری از سیستم های پایش لحظه ای (On Line) در مدیریت محیط زیست استان البرز Poster
92 10122 تعیین غلظت ذرات معلق سرب و ارزیابی ریسک تنفسی سرطان در هوای شهر اهواز Oral
93 10123 اجرای موفق زنجیره تأمین سبز با کمک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان Poster
94 10124 بررسی روند تغییرات کمی و کیفی آب گرم بش باجیلارسرعین Poster
95 10126 بررسی بام سبز در راستای اهداف توسعه پایدار Poster
96 10127 مطالعه تاثیر فلز آلومنیوم بر آلودگی خاک و عملکرد گیاهان در جذب آن Poster
97 10128 تأثیر کاربرد سطوح فسفر بر شاخص¬های جوانه¬زنی گیاه سویا در خاک آلوده به آرسنیک Poster
98 10129 پهنه بندی آسیب پذیری زیست محیطی آب زیر زمینی با استفاده از مدل SINTACS مطالعه موردی : دشت دزفول اندیمشک Oral
99 10130 روشهای تصفیه پسابهای شور به منظور بهینه سازی بازیافت و استفاده مجدد در برجهای خنک کننده (مطالعه موردی:پتروشیمی شازند) Poster
100 10131 مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنایع Poster
101 10132 بررسی کارایی فرایند هیبرید پیش تصفیه شیمیایی(H2O2) و روش بیولوژیکی راکتور بیوفیلمی با بستر متحرک در تصفیه فاضلاب کارخانه داروسازی تولید دارو Oral
102 10134 استفاده از صدف دریایی به عنوان ساپورت بیوفیلم در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری قم با روش بیوفیلتر هوادهی شده Oral
103 10135 ارزیابی مدیریتی تفکیک پسماند از مبدا با رویکرد برنامه ریزی در شهرداری تهران Poster
104 10136 بررسی نقش ارزیابی و مدیریت زیست محیطی در کاهش پیامدهای منفی استقرار پروژه های پالایشگاهی در جنوب شرق کشور Poster
105 10138 بررسی روش¬های متداول و نوین در تصفیه شیرابه Poster
106 10144 بررسی عوامل موثر بر ته نشینی Poster
107 10145 مدیریت محیط زیست کارخانجات لبنی با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: کارخانه چوپان) Poster
108 10146 اثرات محیط¬زیستی عملیات چوبکشی بر بهم خوردگی و نفوذپذیری خاک در جنگلهای شمال ایران Poster
109 10147 ارزیابی اثرات محیط‏زیستی عملیات چوبکشی بر خصوصیات فیزیکی و مقاومت به نفوذ خاک Poster
110 10148 تاثیر عملیات بهره برداری جنگل بر روی زادآوری توده و رویش درخت Poster
111 10149 بررسی اثر شرایط محیطی وغذایی بر رشد کرم خاکی در فرایند ورمی کمپوست Poster
112 10151 بررسی تصفیه پساب آروماتیکی صنایع پتروشیمی توسط بایورآکتور غشایی Poster
113 10154 تعیین حساسیت فیزیکی نوار ساحلی شهرستان محمودآباد بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی(ESI) Poster
114 10155 بررسی اثرات ناشی از پخش نفت در اکوسیستم های دریایی و ارئه راهکار های بهینه کنترل و کاهش اثرات Poster
115 10156 بررسی روش‌های برآورد اثرات اقتصادی ناشی از گردوغبار Poster
116 10157 بررسی کاربرد انرژی های نو در معماری ساختمان ها ونقش آن در محیط زیست Poster
117 10158 مقایسه انواع روش¬های حذف فلزات سنگین از فاضلاب¬های صنعتی Poster
118 10160 بررسی کارایی سویه های فعال قارچ در کاهش آلودگی هیدروکربنی خاک(مطالعه موردی: پالایشگاه تهران) Poster
119 10161 مروری بر تجهیزات آب شیرین کن خورشیدی Poster
120 10162 چالشهای محیط زیستی بازیافت سنتی سرب از باتریهای فرسوده در حاشیه شهرها Poster
121 10163 بررسی مدل لجن فعال IAWQ شماره 1 (ASM1) با استفاده از داده های تصفیه¬خانه فاضلاب در مقیاس کامل Oral
122 10164 کاربرد بیوتکنولوژی در اصلاح گیاهان در جهت مقاومت به تنشهای شوری Poster
123 10165 مروری بر مدل سازی میدان تشعشع در فتوراکتورها Poster
124 10166 بررسی کارایی پلی آلومینیوم کلراید در حذف فسفر از پساب تصفیه خانه فاضلاب Oral
125 10167 بررسی تأثیرات زیست محیطی شوینده ها و پاک کننده های سنتزی بر روی منابع آب و خطرات حاصل از آن Poster
126 10169 بررسی غلظت فلزات سنگین و سطح آلودگی آنها در گردوغبار خیابان، شهر اهواز Poster
127 10170 ارزیابی آلاینده های ناشی از عملیات معدنکاری (مطالعه موردی آتشباری معدن مس سونگون) Poster
128 10172 بررسی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی برای مدل‌سازی افت فشار در سیکلون های غبارگیر Poster
129 10173 تصفیه آب و فاضلاب های شهری و صنعتی با استفاده از ازن ژنراتور Poster
130 10174 تأثیر کازئینات سدیم بر پایداری امولسیون چندفازی Poster
131 10176 مقایسه آلودگی آب‌ زیرزمینی با استفاده از پارامتر های کیفی آب و تکنیک GIS در آبخوان دزفول اندیمشک Poster
132 10178 بررسی آمایش پساب صنایع تولید کننده خمیر و کاغذ با بهره¬گیری از روش انعقاد شیمیایی Poster
133 10179 کاهش اثرات حمل و نقل در محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی جامعه شهری Poster
134 10180 تولید بیوسورفکتانت توسط یک باکتری جداسازی شده از خاک آلوده به نفت جنوب ایران Poster
135 10182 حفاظت از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی با مدیریت یکپارچه منابع آبی Poster
136 10183 آب مجازی؛ راهکاری برای کاهش مصرف آب در کشاورزی Poster
137 10186 حذف رنگ کارمیوزین در حضور حشره کش دیازینون با استفاده از مخمر نان Poster
138 10187 کاربرد رآکتورهای بیولوژیکی غشایی در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی Poster
139 10188 مقایسه حذف رنگ رمازول بلاک- 5 موجود در پساب صنایع نساجی توسط مخمر نان خشک و تر Poster
140 10190 استفاده و کاربرد نانوذرات آهن در تصفیه شیرابه مراکز دفن مطالعه موردی: شیرابه مرکز دفن همدان Poster
141 10194 بررسی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان صوفیان و تعیین راهکارهای اثرگذار در کاهش آلودگی زیست محیطی صنعت سیمان کشور Poster
142 10197 مروری بر تآثیر تغییرات اقلیمی بر رشد گونه های درختی Poster
143 10198 بررسی عملکرد سیستم بیودراف مبتنی بر بیوفیلم جلبکی-باکتریایی در تصفیه بیولوژیک فاضلاب گاوداری¬های صنعتی Oral
144 10200 بررسی استفاده کاربردی از آمار در مدل‌سازی و پیش‌بینی شرایط اقلیمی و آلودگی هوا Poster
145 10201 تولید انرژی از تردد وسایل نقلیه Poster
146 10202 بررسی نوع و غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان، شهر اهواز Poster
147 10205 بررسی عملکرد برکه های تثبیت تصفیه خانه فاضلاب نیشابور Oral
148 10206 بررسی انواع آلاینده های نفتی ناشی از عملکرد پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان در منابع آب زیر زمینی Poster
149 10207 بررسی حذف نیتروژن و فسفر از پساب شهری توسط میکروجلبک Poster
150 10208 بررسی اثرات پرتو در شدت تابش های متفاوت در روند تغییرات کمی و کیفی کنجد بومی Poster
151 10211 "توسعه فناوری پاکسازی زیستی به روش بیوپایل؛ مطالعه موردی: پاکسازی استخر هرزاب حفاری در منطقه خانگیران" Oral
152 10213 بررسی اثر شیمیایی پساب صنعتی پالایشگاه گاز فجر جم بر قنات مجاور Poster
153 10214 حذف فتوکاتالیستی TOC از فاز آبی توسط نانوذرات ZnO و TiO2 Oral
154 10215 بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامت انسان و محیط زیست Poster
155 10216 HSE در صنعت سیمان Poster
156 10217 Stabilization of Nano-scale Zero-Valent Iron in the Aqueous Solutions for the Removal of Perchlorate Poster
157 10219 بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف غلظت بالای فنل از فاضلاب شور سنتتیک Poster
158 10222 مدیریت پسماند های صنعتی شهرستان نیشابور Poster
159 10223 جداسازی روی از آب با استفاده از پلی تیوفن-پلی وینیل کلرید در حضور پلی وینیل پیرولیدون در محیط آبی Poster
160 10224 اهمیت رودخانه ها و توان خودپالایی آنها Poster
161 10225 روش های تصفیه پساب و بررسی پارامترهای کیفی آن در صنایع نفت و انرژی Poster
162 10226 دو روش مؤثر در حذف جیوه از پساب های واحدهای صنعتی Poster
163 10227 اثرات آلودگی نفتی بر روی محیط زیست Poster
164 10228 ضرورت توسعه انرژی های پاک به انواع منابع جدید انرژی Poster
165 10230 مقایسه مدل سازی انتقال آلودگی در آبخوان های دشت عسلویه و خلیج نایبند Poster
166 10231 بررسی وضعیت آلاینده های هوا ناشی از مصرف سوخت و شاخص کیفیت هوا (AQI)در ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شهر اهواز با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) Poster
167 10232 استفاده از مخازن زیر زمینی (آب انباره) در مدیریت آبهای سطحی شهری Poster
168 10233 بررسی تاثیر دما و pH آب مقطر بر درصد حذف آلاینده های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران) Poster
169 10237 equilibrium study of thorium (IV) adsorption by chitosan/baker's yeast nanofiber Poster
170 10239 طراحی پارک تفریحی در شهرستان شاهرود با رویکرد انرژی بیوگاز و جنبه های زیست محیطی Poster
171 10240 معرفی ذخیره¬گاه¬های قلاگل و شینه در استان لرستان Poster
172 10241 ترسیب کربن خاک راهکاری جهت بهبود مدیریت اراضی Poster
173 10242 مروری بر تأثیرات شدت ترافیک چوبکش بر اختلال و ترمیم خاک Poster
174 10243 بررسی اثر مقایسه ای دما بر جذب زیستی سرب توسط مخمر ساکارومایسس سرویزیه Poster
175 10245 شناسایی عوامل موثر بر افزایش آلودگی رودخانه ها و راهکارهای کاهش آن در استان گیلان (مطالعه موردی: رودخانه های زرجوب و گوهررود) Poster
176 10246 بررسی میزان مفید بودن منابع اطلاعاتی و روش های آموزشی- ترویجی اثرگذار بر حفاظت از محیط زیست Poster
177 10247 دیدگاه حاشیه نشینان رودخانه زرجوب و گوهر رود شهرستان رشت نسبت به حفاظت از محیط زیست Poster
178 10248 بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر بازیابی نیکل از فیلتر کیک تصفیه سرد کارخانه های الکترولیز استان زنجان در محلول آمونیاکی Poster
179 10249 ارزیابی فنی استفاده از پیش‌تصفیه غشائی (میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون) در تأسیسات اسمز معکوس با منبع آب دریا Poster
180 10251 بررسی گسترش آلاینده های نفتی ناشی از تأسیسات پالایشگاه نفت و پتروشیمی اصفهان در منابع آب زیرزمینی Poster
181 10253 معرفی روش های نوین در جذب سرب از محلول های آبی Poster
182 10254 سرب و سلامتی انسان Poster
183 10255 بررسی های انجام گرفته بر روی سرب موجود در سبزیجات و گیاهان دارویی Poster
184 10257 بررسی نانو ذرات آهن در حذف سرب از آب Poster
185 10258 Comparison of Cadmium adsorption by imprinting Chitosan with two methods of Ultrasonic bath heating and stirrer heating Poster
186 10259 ارزیابی چرخه حیات (LCA) Poster
187 10261 بررسی تاثیر منابع ترافیکی بر روی مقدار ذرات معلق در هوای مدارس و عملکرد تنفسی دانش آموزان Poster
188 10262 ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در دشت جیرفت (منطقه بهجرد) به روش پارامتریک Poster
189 10263 ارزیابی منعقد کننده های متداول در فرایند DAF به منظور زلال سازی پساب Poster
190 10264 بررسی و مقایسه روش های نوین تصفیه پساب الکل Poster
191 10265 رنگ زدایی فتوکاتالیزوری از پساب رنگی به کمک کاتالیزور اکسید روی داپ شده با نیتروژن Poster
192 10266 بررسی سطح تراز صوتی عملیات گرم فولاد در شرکت فولاد اکسین خوزستان Poster
193 10267 بررسی تراز فشار صوت عملیات سرد فولاد شرکت فولاد اکسین خوزستان Poster
194 10268 ارزیابی و پهنه بندی میزان صدای محیطی با رویکرد سامانه اطلاعات جغرافیایی درشرکت فولاد اکسین خوزستان Poster
195 10269 پالایش خاک های آلوده به اتیل بنزن و تولوئن با استفاده از روش دفع حرارتی Poster
196 10272 بررسی پارامترهای موثر در حذف سیانید در حضور نانوذرات دی اکسید¬تیتانیوم از فاضلاب مصنوعی Poster
197 10285 بررسی پراکنش فلزات سنگین آلومینیوم، سرب، کبالت، کروم، منگنز و نیکل در خاک های اطراف کارخانه سیمان سفید نی ریز، استان فارس Poster
198 10288 سینتیک جذب و رهاسازی آرسنیک در دو خاک آهکی Poster
199 10311 جداسازی دی‌اکسیدکربن از گاز دودکش نیروگاه‌ها با استفاده از غشاها Poster
200 10324 الزام بکارگیری سیستم سطوح آبگیر باران در کاهش آلودگی سطحی شهری (مطالعه موردی: شهر تهران) Oral
201 10330 ارزیابی پیامدهای محیط¬زیستی سیستم¬های تولید ماهی (مجمتع های پرورش ماهی سردآبی) در ایران: ارزیابی چرخه حیات Poster
202 10342 ارائه روش کنترلی بر مبنای تئوری مجموعه‌های فازی جهت ردیابی نقطه حداکثر توان در آرایه‌های خورشیدی Poster
203 10346 طراحی آزمایش به روش تاگوچی جهت سنتز کیتوسان با استفاده از فناوری نشاندن مولکولی جهت جذب یون های فلزی سرب محلول های آبی Poster
204 10348 بررسی روش¬های مختلف تصفیه پساب¬های نفتی Poster
205 10364 اثر pH بر جداسازی سرب از محلول های آبی با استفاده از کیتوسان از طریق نشاندن مولکولی Poster
206 10377 ارزیابی پایداری چرخه حیات: ارزیابی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی Poster
207 10378 تصفیه زیستی پساب کاستیکی واحدهای الفین صنایع پتروشیمی Poster
208 10380 ارزیابی اجتماعی لازمه ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات محصولات و خدمات Poster
محل دبیرخانه دائمی همایش: تهران، خيابان ستارخان، روبروي برق آلستوم، كوچه فياض، پلاك 51
دفتر همایش: دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست
Email: hamayesh@celco.ir تلفن: (داخلی: 103) 3 - 44267401 و 44268512 فكس: 44268514
ConfEM: بسته مدیریت الکترونیک دبیرخانه